Isı Yalıtımı Neden Gereklidir?
• Isı yalıtımı binadan dışarıya olan ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar,
 
• Isı yalıtımının korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve bakım gerektirmez,
 
• Kış aylarında ısıtma, yaz aylarında da soğutma giderlerinin düşmesine katkı sağlar,
 
• Binalarda ısının homojen dağılımını sağlar,
 
• Bina içindeki rutubeti önler, sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşturur,
 
• İç yüzeylerde terleme sonucu oluşan küfü, siyah lekeleri, sıva ya da boyaların kabarmasını engeller,
 
• Binalarda ısı hareketleri ve buhar yoğunlaşması sonucu oluşabilecek hasarı engeller,
 
• Dış cephelerde kalıcı güzellik sağlar,
 
• Atmosfere giden karbondioksit miktarını düşürerek, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.
 
Paket sistem garantisi- İşçilik garantisi-Kurumsal yalıtım firması ile çalışmak önemli midir?

Paket sistem garantisi ve güvenilir, güçlü bir firmayla çalışmak çok önemlidir. İndeksgroup sektörde öncü firmaların paket sistemlerini kullanmakta ve bu firmalar kullanılan bütün ürünleri kendi markaları altında 10 yıl malzeme garantisi ile sunmaktadır. İndeksgroup ayrıca yaptığı uygulamalara 5 yıl işçilik garantisi vermektedir. Toplama paket garantisi olmayan mantolama sistemleri ile mantolama yaptırmanız ve işinde uzman kurumsal bir yalıtım firmasına mantolama yaptırmamanız halinde oluşabilecek herhangi bir malzeme ya da işçilik probleminde muhatap bulamazsınız.

Isı yalıtımını tanıdık bir sıva ya da boya ustasına da yaptırabilir miyim?
Binanız mutlaka işin uzmanları tarafından incelenerek sorunun çözümüne yönelik, ısı yalıtımı uygulaması konusunda deneyimli yalıtım firmaları tarafından yapılmalıdır. 
Isı yalıtımı neden dış cepheye yaptırılmalıdır?
Çünkü kolon, kiriş, perde duvar gibi bölgelerde oluşabilecek ısı köprüleri, binalarda ısı kaybına neden olur ve bu ısı köprüleri sadece dış cephe ısı yalıtımı ile tamamen kaplanabilir.
 
Dış cephede uygulanan ısı yalıtımı sayesinde, ısı köprülerinin tamamı için ısı kaybı önlenmiş olur.
 
Ayrıca dış cephe ısı yalıtımı sayesinde, binanın dış cephesi aşırı ısınma, aşırı soğuma, yağış ve don gibi olumsuz hava şartlarına maruz kalmaz, cepheden su emilimi dengelenir. Böylece uzun yıllar deformasyon (çatlama, kabarma vb.) oluşmaz.
 
İç cepheden ısı yalıtımı yapılabilir mi?
Evet yapılabilir. Ancak iç cephe ısı yalıtımı uygulamaları ile binalarda bulunan kolon, kiriş, perde duvar gibi ısı köprüleri tamamen kaplanamaz. Isı köprüleri, binalarda en fazla ısı kaybının olduğu bölgelerden biri olduğu için dış cepheden kaplanmalıdır. İç cepheden yapılan ısı yalıtımı, yoğuşma ve terleme sorunlarının çözümü değildir. Özellikle tavan döşemelerinin dış cephe ile kesiştiği noktalarda rutubet ve küf oluşumları iç cephe ısı yalıtımı ile tam olarak ortadan kalkmaz.
 
İç cephe uygulamaları, binalardaki kullanım alanını daraltır. Ayrıca yaşama alanlarına bakan yüzeyde yer alacağı için konut içinde daha çok darbe ve hasar almaya müsaittir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı binalarda iç cephe ısı yalıtımı önerilmez. Etkili çözüm almak için dış cephe ısı yalıtım uygulaması yapmak doğru bir tercihtir.
 
Isı yalıtımı yanında yangın ve ses yalıtımı sağlamak için ne yapılmalıdır?
Taşyünü ısı yalıtım levhaları ile yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile binanızı ısı yalıtımı yanında yangına karşı da güvenli hale getirebilirsiniz.
 
Isı yalıtımının ses yalıtımına katkısı vardır. Taşyünü ısı yalıtım levhaları ile yapılan ısı yalıtım uygulamalarının ses yalıtımına katkısı daha fazladır.
 
Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yaptırılmalı mıdır?
Mantolama (ısı yalıtımı) kışın ısınmak, yazın da serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan büyük bir tasarruf sağlar. Yapıların ısınması için nasıl ki enerji harcanıyorsa, soğutulması ve serinletilmesi için belli bir miktar enerji harcanır. Sıcak bölgelerde gerekli olan bu elektrik enerjisi ısınma için ihtiyaç duyulandan yaklaşık 3 kat daha pahalıdır. Bundan dolayı sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka mantolama (ısı yalıtımı) yapılmalıdır.
Yalıtımda kullanılan malzemeler binanın nefes almasını engeller ve çürümesine sebep olur mu?
Bu tür iddiada bulunan kişiler konuya bilimsellikten uzak yaklaşıp kimi rakip sektörlerin yönlendirmesi ile bunu söylemektedirler. İddia edilenin aksine ısı yalıtım malzemeleriyle yapılan mantolama ile binanın taşıyıcı elemanlarının dış hava koşullarının yıpratıcı etkisinden korunması ve aşırı ısı farklarından doğabilecek gerilmelerden korunması sağlanır. Yazın sıcak kışın da soğuk dış ortam havası, mantolama ile korunmayan binanın yapı elemanlarında genleşme ve büzülmelerden dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler zamanla yapı elemanlarında kılcal çatlamaların ortaya çıkmasına sebep olur. Dış cephe mantolama ile, bu kılcal çatlaklara dış ortamdan sızabilecek suyun hem donarak daha büyük çatlamalara yol açmamasının hem de demir donatıya ulaşarak korozyona sebep olmasının önüne geçilmesi sağlanmış olur.
Isı yalıtım malzemeleri zaman içerisinde eriyip yok olur mu?
Ülkemizde ucuz olması sebebi ile 8-10 kg/m² gibi çok düşük yoğunlukta ve teknik değerleri düşük EPS levhaların bilhassa duvarlarda iki tuğla arasındaki boşlukta kullanılması sebebi ile yayılan bu söylentinin hiç bir mantıklı yanı yoktur. EPS hacmini %98'hava ve sadece %2 'si özel bir plastik bazlı ham madde olan 1cm³ 'ünde 3 ila 6 milyar kapalı gözenek içinde kuru ve durgun hava bulunduran, bu özelliğiyle ısı yalıtım sağlayan termoplastik bir Isı Yalıtım Malzemesidir.
Isı yalıtım sisteminde kullanılan dübeller bina taşıyıcı elemanlarına zarar verir mi?
Mantolamada ısı yalıtım levhalarının mekanik tespiti için kullanılan dubeller betonarme yapı elemanlarında pas payı denilen ve demirlerin korozyona uğramasını engellemeyen kısım içerisinde kalır. Kaldı ki m² 'ye düşen ortalama   afet olarak hesaplanan dübel   delik çapı 100 mm ile bir hesap yaparsak 1 adet dubelin duvarda oluşturduğu delik  alanı = 3,14x5mm2= 0,0000785 m² dir.
 
6 adet dubelin delik alanı 6 x 0,0000785 m² = 0.000471 m², bu da ısı yalıtımı yapılan 1 m² 'lik duvar alanında sadece 0,000471 m² 'lik toplam delik alanı demek olur ki ihmal edilebilecek bir değerdir.
 
Sadece kuzey cephesine ısı yalıtımı yaptırmak yeterli midir?
Tek cepheye yapılan ısı yalıtım uygulamaları, ısı köprüleri oluşturur ve kesintisiz bir ısı yalıtımı sağlayamaz. Binanın ısı yalıtımı yapılmayan diğer cepheleri ve çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama gibi bileşenler ısı kaybına devam eder. Bu nedenle tüm cephe ve bileşenlerine ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Tek cephe ısı yalıtım uygulamaları kesinlikle yeterli değildir.
Isı yalıtım pahalı bir harcama mıdır?
Yalıtım bir harcama değil, sağlığa, konfora ve çevre temizliğine katkı veren bir yatırımdır. Isı yalıtım maliyeti bina yapım maliyetinin %3 ile %5'i arasındadır. Unutulmamalıdır ki ısınma ve soğutma giderlerini en az yarıya düşürerek kendini amorti eden daha sonra da tüketiciye ömür boyu az harcama yaptırarak tasarruf ve konfor sağlayan bir yatırım olarak algılanmalıdır. Mantolama yapılan harcamayı ortalama olarak 3 yılda amorti eder.
Binada kullanılan gaz beton, tuğla duvar veya bims blok gibi yapı malzemeleri ısı yalıtımının yerini tutar mı?
Gaz beton, her türden tuğla ve bimsblok, yapı malzemesidir, ısı yalıtım malzemesi değildir. Betonarme binalar hangi malzemeden yapılmış olursa olsun tüm cepheler, kolon ve kirişler çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalıdır.
Boya ile ısı yalıtımı yapılabilir mi?
Isı yalıtım performansı, ısı yalıtım malzemesinin yalıtkanlık değeri ve kalınlığı ile doğru orantılıdır. Başka bir deyişle, ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı arttıkça, performans da artar. Dış cephe boyalarının uygulama kalınlıkları çok ince olduğu için istenilen ısı yalıtımı performansını sağlayamazlar.
Enerji kimlik belgesi nedir?
Enerji kimlik belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren resmi belgedir.

Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur.
 
Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur?
5 Aralık 2008 Tarihli 27050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”, yeni veya mevcut binaların enerji kimlik belgesi almasını zorunlu kılar. Mevcut binalara en geç 2017 yılına kadar Enerji kimlik belgesi alınmalıdır ve alınan belge, düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Eğer bina kiralanacaksa veya satılacaksa, enerji kimlik belgesi olmadan bu işlemler, 2017 yılından itibaren yapılamaz.
Bina enerji sınıfını yükseltmek için neler yapılabilir?
Binalara verilen, A’dan G’ye kadar sınıflandırılan enerji sınıfının yükseltilmesi için binanın ısı kaybı minimize edilmelidir. Binalarda en fazla ısı kaybı binanın dış cephelerinde meydana geldiği için dış cephe ısı yalıtım uygulaması en doğru ve kesin çözümdür.
Binada ısı yalıtımına karar verilmesi için ne kadar çoğunluk yeterlidir?
Kat mülkiyeti kanununa göre, apartman veya site yönetimine yetki verilerek sağlanan % 51’lik çoğunluk ısı yalıtımı kararı için yeterlidir.
Binanın enerji sınıfını yüksek çıkmasının avantajları nelerdir?
Binanın Enerji sınıfı, yıllık enerji ihtiyacını ve dolayısıyla yıllık enerji tüketimini belirler. Örneğin Sınıfı A olan bir binanın ısınması ve soğuması için harcanan enerji miktarı, Enerji Sınıfı G olan binaya göre çok daha azdır. Enerji sınıfı yüksek olan binalar, alım-satım ve kiralama işlemleri için daha çok tercih edilir.