Altsayfa
Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.
 
Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.
 

Mantolama

Isınmak insanoğlu için daima önemli olmuştur. Zamanla az parayla çok ısınmak önemli olduğu gibi çevreyi kirletmeden ısıtmak en az çok ısınmak kadar önemli olmuştur.  Bu yüzden teknoloji bilimi de temele koyarak Mantolama sistemini keşfetmiştir.  Bu keşifte Mantolama siteminde ısı yalıtımı, ekonomik enerji tüketimi, kullanılan malzemelerin ateşe karşı dirençli olması gibi konularda özen gösterildi.

Mantolama sistemi yeni olduğundan eksik ve yanlış bilgiler de ortada dolaşmaktadır. Bunlardan biri Mantolamanın kanserojen söylentisidir. Artık gıda, ambalajlama sektöründe kullanılan Mantolama yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak üretilmekte CE işareti taşımaktadır. Bu yüzden üründe CE işaretine dikkat etmek gerekir. Tabii İzmir Mantolama bu konuda hassas davranır.

İzmir mantolama sistemi %50 enerji tasarrufu sağlamıştır.  Bazı yeni yapılmış binalarda bu oran daha yüksektir. Çünkü binanın kullanım şekli, tipi, bulunduğu bölgenin iklimi gibi özellikler bu oranı daha da yükseltebilir.

Mantolama İzmir
gibi sıcak şehirlerde yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. İnanılanın aksine Mantolama sisteminde bina nefes alır. Buharlaşmada geçirgenlik olmasaydı duvarlarda ıslaklık olurdu. Bu da Mantolama siteminde binada buhar geçirgenliğinin olduğunu gösterir.

İzmir Mantolama
çevre sağlığına önem verir. Çünkü Mantolamada ısı yalıtımı sayesinde yakıt tüketimi az olmaktadır. Bu yüzden hava kirliliğini önlemede önemli bir faktöre sahiptir.

Mantolama İzmir
şehrindeki binaların ömrünü de uzatmaktadır. Bunu nedeni Mantolama sayesinde dış duvarlar mevsimsel değişme gibi etkenlerin yaptığı erozyonu da önler. Böylece binanın ömrü uzamaktadır.

Isı yalıtımı yapılmamış binalarda kolon, kiriş, hatıl gibi ögeler ısıyı tutmada büyük engeldir. Binanın dış yüzeyi soğuduğunda kolon, kiriş gibi ögeler bu soğuğu tutmakta ve dairelere iletmektedir. Mantolama İzmir şehrinde önem kazandığından binalarda uygulanılan Mantolama çok iyi bir yalıtım yapar; Isı köprülerinin oluşmasını engelleyerek ekonomik olarak tasarruf sağlar.

Tabii ki Mantolama yapılırken binanın kolon ve kirişlerine zarar verilmemektedir. Bunun nedeni kullanılan dübellerin kapladığı alanın küçük olmasıdır. Aynı zamanda asıl taşıyıcıların kesit çekirdeğine ulaşmazlar. Böylece binanın statiği korunmuş olur. Eğer binada bir plakanın yüzey alanı 10 bin cm2 ise dübel alanı da 4.71 cm2 olmaktadır. Oransal olarak hesaplanacak olursa 10 binde 5in altında olduğunu buluruz ki bu da bize binanın statiğinin korunduğu söylenebilir.

Sonuç olarak Mantolama bir bina ve kullanan için kesin olması gerekendir.