Altsayfa
Enerjisinin %69’unu ithal eden ülkemizde, tüketilen enerjinin %35’i konutlarda ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Isı yalıtımı yapıldığı taktirde, ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan bu enerjinin ortalama %50’si tasarruf edilebilmektedir. Tüm bina stokunun mevcut standartlara göre yalıtılması durumunda enerji tasarrufu toplamının ise yılda 3 milyar dolardan fazla olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu rakamlar, hem aile ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından büyük anlam ifade etmektedir.