Altsayfa
• Uygulanan yalıtım kalınlığına bağlı olarak, ısı kaybını % 30 - % 90 oranında azaltması
 
• Kışın yapı elemanlarının iç yüzey sıcaklıklarının arttırarak yoğuşma riskini azaltması, dolayısıyla küflenme, siyah leke ve mantar vb. olayları önlemesi
 
• Nem ve rutubeti kesmesi
 
• Kışın iç yüzey sıcaklıklarını arttırması ile mekanda düzenli bir sıcaklık dağılımı sağlayarak; yazın da binanın aşırı ısınmasını engelleyerek sağlıklı konfor koşulları oluşturması.
 
• Dış duvarlarda ısıl gerilmeleri azaltması ve bunun sonucunda, sıcaklık farklarından oluşan çatlakları engellemesi
 
• Uygun malzemeler ile  yaşanan ortamın seslerden yalıtılmasını sağlaması

• Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla seçilecek doğru yalıtım malzemeleri ile yangına karşı yalıtım sağlaması

• Yakıt tasarrufuna bağlı olarak ısıtma tesisatı ilk yatırım ve işletme masraflarında düşüş sağlaması

• Daha az yakıt kullanımı ile hava kirliliğinin azalmasında büyük payı olması

• Duvar kalınlığında incelme ile birim alandan kazanç sağlaması

• Kendisini 2-3 sene içerisinde amorti etmesi

• Binanın dış duvarlarında beton içindeki donatıları korozyona karşı koruyarak bina ömrünü uzatır.