Dış Cephe Yalıtımında Paket Çözüm
Bina duvar, kolon ve kirişlerine dışarıdan önce çimento esaslı bir yapıştırıcı ile sonra dübel ile mekanik olarak tespit edilen, TS 11989 EN 13164 '' Isı Yalıtım Malzemeleri - Binalar İçin- Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyon ile İmal Edilen Polistren Köpük'' standardına sahip ısı yalıtım malzemesidir.

Avantajları

• Düşük ısı iletkenliği
 
• Kapalı gözenekli hücre yapısı - su emmez yapıdadır.
 
• Optimum su buharı difüzyon direnci - nefes alan
 
• Kesilerek şekillendirilebilen - uygulama kolaylığı
 
• Mukavemeti yüksek - darbe dayanımlı
 
• Bir yüzeyi oluklu ve pürüzlüdür - daha yüksek yapışma
 
• İdeal ısı yalıtım malzemesidir.

Teknik Özellikleri

1) Isı İletkenlik Katsayısı L (W/Mk)

ISO ve CEN standartlarına göre;
 
l > 0,065 W/mK ise yapı malzemesi
 
l< 0,065 W/mK ise ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır.
 
TS 11989 EN 13164 standardında yer alan hesap metoduna göre Bonusmax Plus levhaların ısı iletkenlik katsayısı l=0,030 W/mK 
 
Isı iletkenlik katsayısı, bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Malzemenin ısı iletkenlik katsayısının 1 olduğunu farz eder isek, bunun ifadesi - bu malzemeden 1m3'ün, iki tarafındaki her bir derece ısı farkı için 1 Watt ısıyı ileteceği demektir. Daha yüksek ısı iletkenlik katsayısının daha yüksek iletim dolayısıyla daha düşük yalıtımı ifade etmektedir.
 
Bir yapının ısı yalıtım projesi hazırlanırken ısı iletkenlik katsayısı tasarımda yalıtım kalınlığına etki eden en önemli özelliktir. Yapılarda ısı yalıtım yönetmeliği TS 825 duvar kesitinden maksimum enerji kaybına sınır getirmiştir ve bölgelere göre U değerleri tanımlanmıştır.
 
Bazı örnek malzemelerin l değerleri (W/mK)
 
Tuğla ısı iletkenlik katsayısı 1.150
 
Cam ısı iletkenlik katsayısı 1.050
 
Beton ısı iletkenlik katsayısı 1.250
 
Alçıpan (19mm) ısı iletkenlik katsayısı 0.225
 
Bonusmax Plus ısı iletkenlik katsayısı 0.030
 
U=1/(1/ai+S•di/li+1/ae)
 
ai = İç Mekan ısıl geçirgenliği (area internal)
 
ae = Dış Mekan ısıl geçirgenliği (area external)
 
ai = Yapı ve Yalıtım malzemeleri kalınlıkları
 
ai = Yapı ve Yalıtım malzemeleri ısı iletkenlik katsayıları
 
U = Duvar kesiti ısı geçirgenliği

2) Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı -M

Tanım: Malzemelerin su buharı geçişine karşı gösterdikleri direncin, havanın su buharı difüzyon direncine oranıdır. 
 
Sağlıklı bir yaşam için yaşam alanlarımızdaki havanın belirli bir bağıl nem seviyesinde olması gerekir. %30'un altına düşen bağıl nem oranı ile birlikte kuru hava, grip ve soğuk algınlığını riskini arttırır. Yaşam alanları için ideal bağıl nem oranı %40-55 civarındadır. Nasıl ki ısı sıcaktan soğuğa hareket etme eğiliminde ise su buharı da yüksek basınçtan düşük basınca genellikle sıcaktan soğuğa hareket etme eğilimindedir.
 
Yapıda kullanılan tüm malzemeler, ısı geçişinde olduğu gibi, kalınlıklarına bağlı olarak su buharı geçişine de karşı koyar. Yapılarımızda ki bağıl nem oranı %60'ların üzerine çıktığı zaman fazla su buharının tahliyesi gereklidir. Bu nedenle yapılarımızda gün ışığından faydalandığımız pencerelerimiz açılıp kapanabilir yapılmaktadır, bir ortamdaki bağıl nem'in yaklaşık %90'i taşınım yoluyla kapı pencere boşlularından sağlanır. Ekstrüde Polistren Köpük (XPS) buhar dengeleyici bir malzeme olduğu için yapının nefes almasına müsaade eder.
 
Bonusmax Plus ürünümüzün su buharı difüzyon direnç katsayısı yaklaşık m= 100 dür.
 
3) Yangın Sınıfı - DIN 4102, BS 476
 
Bonusmax Plus ısı yalıtım levhası; DIN 4102'ye göre B1 sınıfı zor alev alabilen (alev yürütmez) yangın sınıfına sahiptir. Alev kaynağının sürekli temas etmesi ile yanmaya devam eder. Alev kaynağı uzaklaştırılınca yanma durur. Bir yangında yanma süresince çıkan gazların miktarı ahşap grubu malzemelerin yanmasından çıkan gazların ortalama %1'i oranındadır.
 
Bonusmax Plus ısı yalıtım levhası; BS 476'ya (İngiliz Yangın Standardı) göre Part 5 (tutuşabilirlik) Class X - zor tutuşan, Part 6 (Yangına katılım) Class 0 (yangına en geç katılan), Part 7 (Yüzeyde alev yayılma hızı) Class 1 olan ve BS 476 gereğince totalde Class 0 dır.
 
4) Basma Dayanımı - (kPa)
 
Basma dayanımı, malzemenin üzerine yük alabilme kapasitesini ifade eder. Bonuspan ısı yalıtım levhaları TS 11989'a göre > 200 kPa (C2 sınıfı) basma mukavemeti değerine sahiptir.
 
Bu yüksek basma mukavemeti sayesinde yürünebilen zeminlerde ve çatılarda pratik detay çözümlerine imkan verir. 

5) Sıcaklık Dayanımı - (°C)
 
Bir yapının ısı yalıtım projesi hazırlanırken tasarım kriteri olarak sıcaklık dayanımına dikkat edilmesi gerekir. Malzemenin performans kaybetmeden, formu bozulmadan maruz kalabileceği sıcaklık aralığını ifade eder.
 
Bonusmax Plus - Ekstrüde Polistren (XPS) için sıcaklık dayanımı - 50 °C ile +80 °C dir.
 
6) Hacimce Su Emme & Difüzyonla Su Emme - (%) 
 
Hacimce su emme; 28 gün suda bekletilmiş ısı yalıtım malzemesinin, hacimce su emmesidir.
Difüzyon ile su emme; %90 bağıl nemli bir ortamda, ısı yalıtım malzemesinin difüzyonla su emmesidir.
 
Bonusmax Plus ısı yalıtım levhası kapalı hücre yapısına sahip olduğu için kapiler yolla suyun bünyesinde ilerlemesine müsaade etmez. Bu nedenle donma çözünme dayanımı en iyi olan ısı yalıtım malzemeleri arasında yer almaktadır.
 
7) Boyut Kararlılığı
 
Bonusmax Plus - XPS ısı yalıtım levhalarının boyutsal kararlılığı 0,07 mm/mt dür.
 
Bonsumax Isı Yalıtım levhaları ekstürüzyon yöntemi ile üretilip son formuna kesilip şekillendirilerek ulaşırlar. Boyutsal kararlılıkları çok yüksek olduğu için gönye bozuklukları, sehim, sünme vb. şekil bozuklukları yaşatmazlar.
 
8) Çevre ve Sağlık Etkileşimi
 
Isı yalıtımı ortalama yüzde 50 daha az enerji tüketerek ısıtma ve soğutma imkânı sağlamakta. Bu sayede konut başına atmosfere yayılan karbondioksit miktarı da yarı yarıya azalmaktadır.
 
1960'lı yıllarda başlayan ve devam eden XPS üretimi ve bu ürünlerle yapılan uygulamalarda sağlığa zararlı bir etki tespit edilmemiş ve hiçbir ülkenin sağlığa zararlı ürünler listesinde yer almamıştır. Kullanılan gazların hiçbiri IARC (Dünya Sağlık Örgütüne bağlı kanser araştırma enstitüsü) kanserojen etki grupları içerisinde yer almamaktadır.
 
XPS ürününde kullanılan gazlara karşı yapılan karalamalara verilebilecek en önemli yanıtlardan biri de ilaç endüstrisinden gelmektedir. İlaç aktif maddelerinin nefes yolu ile bünyeye alınmasına olanak veren dozlanabilir sprey ilaçlarda (metered dose inhalers) CFC, HCFC ve alternatif HFC gazları 1950'li yıllardan itibaren itici gaz olarak kullanılmaktadır. HCFC ve alternatif HFC gazlarının birçoğu zehirli, reaktif ve yanıcı olmadıkları, ayrıca kokusuz olmaları sebebiyle medikal itici gazlar olarak tercih edilmektedir. (Yalıtım Temmuz - Ağustos 2008 Sayı:73)
 
Binalarda doğru yalıtım yapıldığı takdirde ortalama % 50 daha az enerji tüketerek ısıtma ve soğutma sağlanabilir. Böylece konut başına atmosfere yayılan karbondioksit miktarı yarı yarıya azaltılarak, küresel ısınma engellenebilir.
 

 
 
 
 
Paylaş